HABALA, s.r.o.

Košovská cesta 28

971 01 Prievidza

Tel: 0465468 299

E-mail: obchod@habala.sk

IČO: 36759953

IČ DPH: SK2022359702

Bankové spojenie: 2288412758/0200

IBAN: SK4502000000002288412758

Vedenie spoločnosti

Juraj Habala

tel: 0907784160

juraj@habala.sk

Oddelenie služieb

Juraj Bátora

tel: 0948170741

batora@habala.sk sluzby@habala.sk

Obchodné oddelenie

Hana Lutková

tel: 0917224261

lutkova@habala.sk habala@habala.sk

Ekonomické oddelenie

Bc. Dana Blahová

tel: 0948589444

ekonomika@habala.sk

Predajňa a zákaznícky servis

obchod@habala.sk

Veronika Čertíkova

tel: 0917653789

certikova@habala.sk

Paulína Habalová

tel: 0905181114

habalova@habala.sk

Miroslava Komzalová

tel: 0917856416

komzalova@habala.sk

Natália Hudecová

tel: 0917861316

hudecova@habala.sk

Bezpečnosť práce a požiarna ochrana

sluzby@habala.sk

Juraj Bátora

tel: 0948170741

batora@habala.sk

Ing. Martin Mašlanka

tel: 0948124322

maslanka@habala.sk

Kontrola hasiacich prístrojov a PTZ

sluzby@habala.sk

Stanislav Važan

tel: 0905982949

vazan@habala.sk